12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ایستگاه 81 -شهید سلیم ابراهیمی (عبدل آباد)

رئیس ایستگاه: امير اصلان عزيزي

آدرس: عبدل آباد            
تلفن:  55855858-55857272
 
آمار خودروهای ایستگاه:
آتگو دوکابین- آتگو تک کابین- تویوتا- موتورسیکلت
 

 
 
 
 
محدوده تحت پوشش ایستگاه
 ایستگاه تك منظوره‌ی 81 واقع در عبدل آباد بلوار شكوفه خ. ورزش میباشد.
 محدوده تحت پوشش: ناحیه 2 و 3 شهرداری منطقه 19
1- ضلع شمالی: بزرگراه شهید چراغی(جوانه) و آیت ا..سعیدی
2- ضلع جنوبی: بزرگراه شقایق و بزرگراه آزادگان
3- ضلع شرقی: خیابان مطهری
4- ضلع غربی: خیابان پیروز شمالی وخیابان بی نام(ضلع غربی خیابان برادران شکری یا دولتخواه جنوبی)

بزرگراهها:
1- جوانه(چراغی) 2- آیت ا.. سعیدی(جاده ساوه) 3- آزادگان 4 - شقایق 5- کاظمی
خیابانهای اصلی ناحیه 2: 1- شکوفه 2- انقلاب 3- بخشنده 4- مطهری شمالی و جنوبی 5 - بدر 6- رحمان 7- ورزش 8- لقمان
خیابانهای اصلی ناحیه 3: 1- جانباز 2- پوریای ولی 3 - نور 4- طالقانی 5- میرزایی شمالی و جنوبی 6 - سهیل(خلازیل)7- پیروز 8- شکری جنوبی(دولتخواه)9- بهشتی(احمدیه)

میادین محدوده:

1- شقایق 2- بخشنده 3 - ماهان 4 - ثارا...(دردشت) 5 - مادر 6 - بهلول محمودی(دولتخواه) 7 - بی نام 8 - سهیل

پل های ماشین رو:
1- پل شقایق(طوسی): تقاطع کاظمی و شقایق
2- پل شکوفه(هاشمی): تقاطع کاظمی و شکوفه
3- پل پاسگاه نعمت آباد(سروری) - : تقاطع کاظمی و جوانه و جاده ساوه

محلات:
1- شکوفه شمالی 2- شکوفه جنوبی 3- نعمت آباد 4 - احمدیه(شهید کاظمی) 5 - دولتخواه

سرای محلات:

1- شریعتی شمالی: عبدل آباد خیابان مطهری شمالی داخل پارک شریعتی
2- شکوفه شمالی: عبدل آباد خیابان ورزش خ پونه
3- شکوفه جنوبی: عبدل آباد خیابان بخشایش جنوبی
4- نعمت آباد: نعمت آباد خ طالقانی خیابان کوه بریان
5- برادران شکری(دولتخواه جنوبی): بزرگراه شقایق ابتدای خیابان شکری جنوبی(دولتخواه)
6- احمدیه(کاظمی): میدان ثارا... خیابان ورامینی ابتدای سهیل مرکزی

سوله های بحران
1- مرکزی(دفترویژه مدریت بحران منطقه 19) عبدل آباد خ سبلان - رئیس مدیریت بحران منطقه 1
2- عبدل آباد خ مطهری شمالی
3- عبدل آباد خ مطهری جنوبی
4- شقایق ابتدای خ شکری جنوبی(دولتخواه) جنب ناحیه 3 شهرداری
5- میدان ثار ا... خ ورامینی ابتدای سهیل مرکزی(خلازیل)

اماکن نظامی، انتظامی

1- کلانتری 152 خانی آباد - عبدل آباد خ سبلان
2- راهنمایی و رانندگی منطقه 19 - نعمت آباد خ نور
3- حوزه بسیج 343 امام علی(ع) - عبدل آباد: خ شکوفه- نبش خ بخشنده

اماکن اداری:
شهردار منطقه 19
1- شهرداری ناحیه2 منطقه 19: اتوبان کاظمی جنوب به شمال بالا تر از خ شکوفه جنب پمپ بنزین 187
2- شهرداری ناحیه 3 منطقه 19: اتوبان شقایق ابتدای خ شکری جنوبی(دولتخواه جنوبی)
3- مخابرات خوش قدم: عبدل آباد خ ورزش
4- سازمان آب منطقه 6 آبفا: عبدل آباد خ بخشنده خ نعیم

مترو(خط 3)
1- ایستگاه عبدل آباد: عبدل آباد تقاطع اتوبان جوانه(چراغی) و خ ورزش
2- ایستگاه نعمت آباد: تقاطع جاده ساوه(سعیدی) و سهیل(خلازیل) شمالی

جایگاه های سوخت بنزین:
1- جایگاه شماره 186: عبدل آباد خ ورزش
2- جایگاه شماره 187: شهید کاظمی جنوب به شمال بعد از خ شکوفه
3- جایگاه شماره 204: خ سهیل(خلازیل) مرکزی
4- جایگاه شماره 179: تقاطع آزادگان و سهیل(خلازیل)
5- جایکاه شماره 214: نعمت آباد خ ثار ا...

جایگاه های سوخت CNG:

1- جایگاه شکوفه: عبدل آباد خ شکوفه خ ورزش
2- جایگاه شقایق: خ شکوفه مطهری جنوبی نرسیده به خ شقایق
3- جایگاه حسینی: خ سهیل(خلازیل) مرکزی
4- جایگاه محمد رسول ا...: تقاطع آزادگان و سهیل(خلازیل)

اماکن درمانی:

1- درمانگاه 2 شهرداری منطقه 19: خ سهیل شمالی داخل مجتمع مسکونی سهیل
2- مرکز بهداشتی درمانی دادوش: عبدل آباد خ ورزش خ پونه
3- مرکز بهداشتی درمانی نعمت آباد: سهیل شمالی جنب نمایندگی ایران خودرو
4- مرکز بهداشتی درمانی امام صادق(ع): میدان ثار ا... شهرک احمدیه(کاظمی) ابتدای خ بهشتی

اماکن مذهبی: جمعا 76 باب( مسجد: 40 عدد - حسینیه 36 عدد)
مدارس: 34 باب

پارکها:
1- پارک شریعتی شمالی: خ مطهری شمالی
2- پارک امید: خ ورزش
3- پارک شهید کاظمی: اتوبان کاظمی جنوب به شمال بعداز پل شکوفه
4- پارک شهیدباکری: اتوبان کاظمی جنوب به شمال بعد از پل شکوفه
5- پارک مطهری: خ مطهری جنوبی
6- پارک جوانه: خ مطهری جنوبی، میدان بخشنده
7- پارک باقرالعلوم: خ شکوفه، خ بخشایش جنوبی
8- پارک بهار: خ شکوفه، خ نوید
9- پارک لقمان: خ شکوفه، خ لقمان شمالی
10- پارک جانباز: خ شکوفه، خ بخشنده
11- پارک نور: اتوبان کاظمی جنوب به شمال قبل از پل شکوفه
12- پارک امام خمینی: نعمت آباد، خ طالقانی، خ بهنام
13- پارک شهدا(نعمت آباد): خ سهیل شمالی
14- پارک نسترن: خ سهیل شمالی، جنب درمانگاه 2 منطقه19
15- پارک باران: اتوبان شقایق، نبش خ پیروز جنوبی
16- پارک شکوفه: اتوبان کاظمی شمال به جنوب بعد از پل شکوفه
17- پارک احمد خمینی: اتوبان کاظمی شمال به جنوب بعد از پل شکوفه- ورودی شهرک احمد خمینی

سینما:
پردیس کیان: غرب به شرق اتوبان جوانه(دارای 3 سالن سینما)

پایانه های اتوبوسرانی:
1- پایانه سروری: عبدل آباد خیابان ورزش جنب مترو عبدل آباد
2- پایانه شکوفه: عبدل آباد- لقمان جنوبی
3- پایانه احمدیه: شهرک کاظمی(احمدیه) خیابان گلها

پایانه تاکسیرانی
ضلع جنوب غربی پل سروری(سر نعمت آباد)

پارکینگ خودرو

1- مکانیزه: عبدل آباد خ انقلاب خیابان گل آرا پارکینگ مکانیزه طبقاتی
2- شکوفه: عبدل آباد خیابان ورزش جنب پمپ گاز
3- کوه نور: عبدل آباد خیابان شکوفه تقاطع سبلان
4- پوریای ولی: نعمت آباد ضلع جنوب غربی پل سروری(سر پوریای ولی)
5- ولیعصر: نعمت آباد غرب به شرق آیت اله سعیدی بعد ازخ طالقانی
6- شکوفه آسیا: نعمت آباد خیابان کوه بریان نرسیده با بزرگراه کاظمی
7- نعمت آباد(یاس): جاده ساوه بین خ پیروز خ پونه
8- خلیج فارس: میدان بهلول محمودی مجتمع خلیج فارس
9- پاسارگاد: غرب به شرق شقایق نرسیده به بزرگراه کاظمی

ساختمان های بلند و مهم
1- پردیس کیان: غرب به شرق جوانه بعد از پل سروری
2- مجتمع مسکونی تجاری جوانه: عبدل آباد خیابان انقلاب
3- مجتمع تجاری کوه نور: عبدل آباد خیابان شکوفه نبش خیابان سبلان
4- مجتمع مسکونی سهیل: خلازیل شمالی
5- مجتمع مسکونی گلسار: شرق به غرب شقایق ابتدای دولتخواه
6- مجتمع تجاری(پاساژ)
7- مجتمع تجاری پردیس کیان: غرب به شرق جوانه بعد از پاسگاه
8- مجتمع تجاری جوانه: عبدل آباد خ انقلاب
9- مجتمع تجاری شقایق: تقاطع مطهری شمالی و خ شکوفه
10- مجتمع تجاری توحید: عبدل آباد خ شکوفه بین خ احسانی و خ بدر
11- مجتمع تجاری صوفی: عبدل آباد خیابان شکوفه خیابان بدر نبش ک 36 شرقی
12- مجتمع تجاری خلیج فارس - : دولتخواه تقاطع خ برادران شکری و خ شکوفه

مراکز خرید مهم
خیابان های احد- احسانی - بدر - جانباز - پوریای ولی - نور

تالارهای پذیرایی
1- تالار پذیرایی پردیس کیان: غرب به شرق جوانه بعد از پل سروری
2- تالار پذیرایی سهیل: عبدل آباد خ انقلاب مجتمع جوانه طبقه 4
3- تالار باغ وصال: عبدل اباد، خ بخشنده- جنب پارک جانباز، ک نرگس
4- تالار قصر سلیمان: دولتخواه خ ورامینی شرق به غرب میدان محمودی، ط 4
5- تالار پذیرایی خان باجی: دولتخواه خ ورامینی میدان محمودی طبقه 5
6- تالار پذیرایی کسری: دولتخواه خ ورامینی میدان محمودی طبقه 5
7- تالار پذیرایی الماس شهر: غرب به شرق بلوارورامینی نرسیده به میدان ثارا...
8- تالار پذیرایی یاس: خ ورامینی میدان ثار ا... - جنب سالن ورزشی کاظمی

اماکن ورزشی: جمعا 14باب(12باب مجموعه ورزشی- 2باب استادیوم)
1- سوله بحران(الزهرا): عبدل آباد خ مطهری شمالی نبش میدان ماهان
2- سوله بحران(الزهرا): عبدل آباد خ مطهری جنوبی جنب پمپ گاز
3- سوله بحران(الزهرا): دولتخواه جنوبی جنب شهرداری ناحیه 3
4- سوله بحران(الزهرا): خ ورامینی نبش خ سهیل مرکزی
5- خانه کشتی بنا: خ شکوفه تقاطع خ مطهری داخل بوستان شریعتی
6- مجموعه ورزسی شهید کافی: عبدل آباد خ سبلان جنب سوله بحران منطقه 19
7- مجموعه ورزشی نشاط: عبدل آباد، انتهای خ مطهری جنوبی، جنب پمپ گاز
8- مجموعه ورزشی بهار: خ شکوفه خ بخشنده
9- مجموعه ورزشی شهید باکری1: نعمت آباد خ سهیل شمالی خ ده ده خ عبدی جنب درمانگاه2 م 19
10- مجموعه ورزشی سرداران شهید: دولتخواه جنوبی(شکری جنوبی)جنب ناحیه3 شهرداری
11- مجموعه ورزشی امام علی(ع): بلوار ورامینی میدان ثاراله نبش خلازیل مرکزی
12- مجموعه ورزشی کاظمی: بلوار ورامینی میدان ثاراله جنب تالار یاس

استادیوم
1- استادیوم شهید باکری: دولتخواه میدان بهلول محمودی
2- استادیوم 15 هزارنفری شهید احمد کاظمی: آزادگان شرق به غرب نرسیده به خلازیل

مجتمع های مسکونی
1- مجتمع مسکونی جوانه:خ شکوفه خ انقلاب بعد از گل آذین
2- مجتمع مسکونی ایرانیت: شکوفه لقمان جنوبی کوچه ابن سینا
3- مجتمع مسکونی سهیل: خلازیل شمالی
4- مجتمع مسکونی گلسار: دولتخواه انتهای خ شکری جنوبی

پست برق

پست برق یاخچی آباد 63.20 کیلو ولت: خ شکوفه خ انقلاب نبش خ بختیاری مرز آبادی

کارخانه های تولیدی و انبارها
1- کارخانه طینا بتن: خ سهیل جنوبی
2- انبار های جعبه و چوب و ضایعات: سراسر خ سهیل(خلازیل)

کتابخانه ها
1- کتابخانه شهدا، پارک جانباز: عبدل آباد خ بخشنده
2- کتابخانه پارک امام خمینی: نعمت آباد خ طالقانی خ بهنام

ایستگاه همجوار(کمکی)
از منطقه 4 عملیات:(28 - 65 - 38 - 12)
از منطقه 7 عملیات:(35 - 22 - 96)

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد