12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ایستگاه 11-شهید پناهی-(بزرگراه حقانی)
رییس ایستگاه: محمدرضا افشاری
آدرس: میدان ونك- بزرگراه حقانی- روبروی پارك طالقانی

تلفن:  88720008 - 88776080 - 88675554

آمار خودروهای ایستگاه:  بنز آتگو دو کابین - بنز آتگو تک کابین- تویوتا هایلوکس - موتورسیکلت - نردبان 35 متری

 
 

 


محدوده تحت پوشش ایستگاه
 
ایستگاه 11 در بزرگراه حقانی لاین شرق به غرب تقاطع مدرس واقع شده است ویك‌ایستگاه تك منظوره‌ی(حریق)می باشدودارای محدوده‌های زیر می‌باشد:
1- سمت شمال: بزرگراه مدرس حدفاصل چهارراه پارك وی وتقاطع بزرگراه‌های مدرس وصدر.
2- سمت شرق: قسمت غربی زرگنده، حسن آباد، خ. دستگردی حدفاصل خ. تبریزی ونفت شمالی، بلوار میرداماد تا خ. محسنی (مادر)، خ. شاه نظری تا تقاطع همت وحقانی و بزرگراه حقانی تا تقاطع رسالت می‌باشد.
3- سمت غرب: خ. ولیعصر حدفاصل پارك وی و پارك ساعی.
4- سمت جنوب: بزرگراه رسالت حدفاصل تقاطع حقانی، شمال بیهقی، میدان آرژانتین، پارك ساعی و خ. ابن سینا.
 
نوع بافت و ساختار محدوده:
‌این محدوده درحوالی میرداماد، بلوارآفریقاو خ. ولیعصردارای ساختاری باشهرسازی جدید می‌باشد- دراین محدوده ساختمان‌های بلندوسفارتخانه‌هابسیار می‌باشد- قسمت شرقی محدوده دارای پوشش گیاهی مناسبی می‌باشد-‌این محدوده دارای بزرگراه‌های مناسب و خیابان‌های مهم به جهت موقعیت تجاری واداری می‌باشد- میانگین طبقات آپارتمانهاازپنج طبقه متجاوز است – شمال‌این محدوده به جهت قرارگرفتن درحوالی دامنه‌ی كوه گاها"دارای شیب می‌باشد مانندشمال بلوار آفریقا..
 
محله‌ها:
1- قسمتهای غربی زرگنده وحسن آباد: قسمت شرق اتوبان مدرس تا خ. دستگردی(ظفر).
2- كاووسیه: خ. ولیعصر بین بلوار میرداماد و خ. دستگردی.
 
بزرگراه‌ها:
بزرگراه‌های شمال به جنوب و بالعكس:
1- مدرس: حدفاصل چهارراه پارك وی وتقاطع رسالت.
2- بزرگراه آفریقا: حدفاصل مدرس ومیدان آرژانتین.
بزرگراه‌های غرب به شرق و بالعكس:
1- بزرگراه همت: بین خ. ولیعصر تا تقاطع حقانی.
2- بزرگراه رسالت: بین خ. ولیعصر تا تقاطع حقانی.
 
بزرگراه حقانی كه در قسمتی شمال به جنوب و بالعكس و غرب به شرق وبالعكس می‌باشد.
 
خیابان‌های اصلی:
1- خ. ولیعصر شمال به جنوب وبالعكس: بین نیایش تا مقابل پارك ساعی.
2- خ. خالداستانبولی(وزراء)و خ. گاندی: بین میدان آرژانتین و خ. برادران شریفی.
3- خ. نفت شمالی: بین ظفر ومیرداماد.
 
فرعی‌های مهم:
3- خ. ناهید شرقی: بین خ. افریقا وبزرگراه مدرس.
1- خ. نونهالان: درمحله‌های زرگنده وحسن آباد.
2- بلوارگل شهر: بلوارآفریقای شمالی.
3- خ. الوند: شمال میدان آرژانتین.
 
میادین:
1- میدان ونك: خ. ولیعصر.
2- میدان‌های آرژانتین وآفریقا: حوالی تقاطع رسالت وبلوارآفریقا.
 
پاركها و فضای سبز(مراكز فرهنگی، هنری، ورزشی):
1- پارك اقاقیا: بزرگراه مدرس نرسیده به میرداماد.
2- پارك ساعی: بین خ. ولیعصرو خ.وزراء.
3- پارك جنگلی طالقانی: بین بزرگراه‌های همت وحقانی وحوالی آن.
4- پارك جنگلی جهان كودك: بین رسالت وهمت.
 
مراكز فرهنگی - ورزشی:
1- مجموعه فرهنگی – ورزشی البرز: میرداماد نرسیده به مدرس.
2- استخرقصرموج: خ. شمس تبریزی بین میردامادوحقانی.
 
مراكز آموزشی – پژوهشی:
1- دانشكده‌ی مدیریت و اطلاع رسانی: خ. ولیعصر نبش بابك بهرامی.
2- مدارس ملائك، پروین اعتصامی ودانشگاه آزاداسلامی: میرداماد خ. البرز.
3- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: میرداماد نرسیده به خ. ولیعصر.
4- دانشكده علوم پزشكی: تقاطع حقانی وگاندی.
5- آموزشگاه ارامنه‌ی مریم: خ. شاه نظری نبش دهم.
6- مدرسه‌ی شهید دستغیب: خ. گاندی نبش 10.
7- كتابخانه‌ی اسناد ملی: بزرگراه حقانی خ. كوشانرسیده به میدان كاظمی.
8- دانشگاه علوم پزشكی: خ. سیاوش شرق خ. خالداستانبولی.
9- دانشكده‌ی صداوسیما: ولیعصر نبش مریم.
 
فرهنگسراها:
1- فرهنگسرای صبا: بزرگراه افریقا داخل پارك صبا.
2- فرهنگسرای بانو(سرو): خ. ولیعصر خ.ساعی نبش اشكانی.
3- مجموعه فرهنگسراهای كتابخانه‌ی جمهوری اسلامی وكتابخانه‌ی ملی: داخل پارك طالقانی.
 
پلها:
1- پل میرداماد، برروی آفریقا ومدرس.
2- پل مدرس برروی صدر (جنوب به شمال).
3- پل حقانی: تقاطع حقانی وهمت.
4- پل‌های فجر: تقاطع همت و مدرس.
5- پل حقانی تقاطع رسالت.
6- پل رسالت تقاطع مدرس.
7- پل طالقانی (جهان كودك): حقانی تقاطع مدرس.
 
موزه‌ها:
1- تماشاگه تاریخ: ولیعصر نبش قبادیان.
2- موزه دفینه‌ی پول: میرداماد نرسیده به ولیعصر.
 
شهرداری و مراكز تابعه:
1- ساختمان شهرداری: میرداماد نبش تبریزیان (نوایی).
2- فروشگاه رفاه: بالاتراز میدان ونك خ. دامن افشار.
 
بیمارستانها:
1- كسری: شمال میدان آر‍‍‍ژانتین.
2- مهرگان: ولیعصر بالاترازپارك ساعی.
3-‌هاشمی: بالاترازمیدان ونك خ. ولی نژاد.
4- كودكان حضرت علی اصغر: خ. دستگردی نرسیده به مدرس.
5- كوثر: تقاطع آرش شرقی ومرتضی فریدافشار.
6- نور(چشم پزشكی): خ. اسفندیار.
 
پمپ بنزین:
1- پمپ بنزین میرداماد: بلوار میرداماد بعدازخ. نفت.
2- پمپ بنزین افریقا: خ. افریقا روبروی بابك بهرامی.
 
پایانه‌ها:
1- قسمت شمال پارك سوار بیهقی: میدان آرژانتین.
2- پایانه‌ی تاكسی: غرب میدان ونك.
3- پایانه‌ی اتوبوس مترو میرداماد: ضلع شمالی مترو.
 
ایستگاه مترو:
1- مترو میرداماد: بزرگراه حقانی داخل پارك جنگلی طالقانی.
2- مترو همت: شرق مدرس نرسیده به همت.
 
(تنها مسیل محدوده جنب بزرگراه حقانی بین نفت جنوبی و خ. كوشا می‌باشد.)
 
كلانتری 103:
خ. گاندی تقاطع برادران شریفی.
 
اماكن مهم:
1- سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی (مجتمع امام خمینی): بزرگراه رسالت روبروی مترو.
2- برج میلاد مربوط به موسسه‌ی قوامین غرب میدان آفریقا.
3- مجتمع شهید منتظری: شمال میدان آفریقا بین مدرس وآفریقا.
4- اداره‌ی راه آهن: بزرگراه آفریقا بالاتراز میدان.
5- انستیتوی تكنولوژی قدس وتالار خانه‌ی معلم: شمال به جنوب آفریقا نبش 39
6- شبكه‌ی دو سیما: انتهای خ. الوند نبش گاندی.
7- محوطه‌ی اراضی نوسازی عباس آباد: سمت غرب پلهای فجر.
8- سازمان آب و فاضلاب: داخل پارك جهان كودك.
9- در شرق محدوده، موطه‌ای حوالی بزرگراه رسالت جزء مناطق امنیتی می‌باشد.
10- هتل بزرگ ارم: حقانی نرسیده به همت.
11- ساختمان وزارت راه وترابری: جنوب به شمال آفریقا داخل اراضی عباس آباد.
12- مركز خرید گاندی: خ.گاندی نرسیده به وزراء.
13- اداره‌ی امور اقتصادی ودارایی: میرداماد ابتدای رازان جنوبی.
14- ساختمان روزنامه جام جم: میرداماد انتهای داودیه.
15- چاپخانه‌ی روزنامه‌ی اطلاعات: حقانی (شرق به غرب) نبش تابان.
16- شركت نفت پارس: غرب به شرق میرداماد جنب پل.
17- اداره‌ی راهنمایی ورانندگی: تقاطع دیدار وناوك.
18- اداره‌ی مبارزه بامفاسد اجتماعی: خالد استامبولی پایین تراز رسالت.
19- شركت مخابرات: گاندی نبش 19.
20- اداره‌ی امور اقتصادی ودارایی: حقانی ابتدای آفریقا و حقانی نبش كمان.
21- شركت مخابرات‌ایران: ولیعصر خ. پیروز غربی.
22- مجتمع دادگستری خانواده 2: شرق میدان ونك.
23- مركز كامپیوتر پایتخت: ولیعصر ابتدای میرداماد.
24- اداره‌ی كل ثبت شركتها: مدرس تقاطع میرداماد.
25- تالار اركیده: ولیعصر بالاتراز ستاری.
26- كانون رسمی كارشناسان دادگستری: دستگردی نبش فرید افشار.
27- سازمان بهزیستی: ولیعصر بالاتراز فرزان غربی.
28- نمایشگاه بنز شركت ستاره‌ی‌ایران: ولیعصر نبش خ. اسفندیار.
29- تالار حافظ شیرازی: ولیعصر خ. رضاسعیدی.
30- آپارتمان هتل ملل: آفریقا نبش خ. ناصری.
31- سازمان انرژی اتمی و روزنامه همشهری: آفریقا خ. تندیس.
32- ساختمان وزارت راه بلوار آفریقا
33- هتل بیمارستان گاندی خیابان گاندی جنوبی نبش كوچه شهید ترابنده
34- بیمارستان محب ولیعصر نبش خیابان والی نژاد
35- كارواش: داخل خ. اسفندیار.
 
سفارتخانه‌ها:
1- آرژانتین واتریش: میدان آرژانتین.
2- بنگلادش: آفریقا خ 5.
3- كوبا: نفت جنوبی خ. تابان.
4- بحرین: افریقا نرسیده به همت.
5- اسپانیا: ولیعصر خ. سرو.
6- لهستان وسنگاپور: خ.‌ایزد پناه روبروی پارك صبا.
7- كویت و امارات: ولیعصر خ. دستگردی.
8- برونئی وسودان: آفریقا خ. بهرامی.
9- سوریه: آفریقا خ. آرش غربی.
10- نیجریه: بالاتراز دستگردی خ. بابك مركزی.
11- ونزوئلا وعمان: آفریقا خ. تندیس.
 
ساختمانهای بلند:
1- برجهای اسكان: ولیعصر نبش میرداماد.
2- برج آناهیتا: آفریقا بالاتراز میرداماد.
3- برج نگار: بالاترازونك نبش خ. نگار.
4- برج خشایار بالاتراز میدان ونك خ. برادران شریفی.
5- برج پیروز: ولیعصر بالاتراز پیروز غربی.
 
ایستگاه‌های همجوار:
1- سمت شمال (6 و 64)
2- سمت شرق (29)
3- سمت غرب (43 و 49)
4- سمت جنوب (53)
 
نحوه‌ی كمك رسانی‌ایستگاه‌های همجوار:
1- پوشش اتوبان مدرس تقاطع صدرتا حوالی چهارراه پارك وی (6 و 64)
2- پوشش محدوده‌های زرگنده وشرق مدرس، خ. میرداماد، لاین مخالف همت وحقانی (29)
3- پوشش بزرگراه رسالت تا حوالی همت، میدان آرژانتین وپارك سواربیهقی (53)
4- پوشش خ. ولیعصر ومحدوده‌های امانیه وكاووسیه، میدان ونك(43)وبزرگراه رسالت (49)

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد