12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ایستگاه 47 (کوی 13 آبان)
سرپرست ایستگاه: جلال گودرزی
آدرس: خیابان شهید رجایی، کوی 13 آبان، نرسیده به میدان خالقی     

تلفن:    55524030- 55524020-55524010
 
آمار خودروهای ایستگاه: 
بنز آتگو تک کابین-  بنز آتگو دو كابین- نیسان لوله کشی

 

 
 
 
        

  محدوده تحت پوشش ایستگاه   
 
این ایستگاه واقع در كوی 13 آبان صالح آباد خ. شهید رجائی انتهای بلوار 13 آبان نرسیده به صالح آباد شرقی جنب باغ زیتون می باشد ویك ایستكاه تك منظوره می باشد.
 
محله ها:
1- كوی 13 آبان.
2- عظیم آباد.
3- محمد آباد.
4- اندرمان.
5- صالح آباد شرقی.
 
بزرگراه‌ها:
1- بزرگراه آزادگان غرب به شرق از پل شهید صنیع خانی تا تقاطع دستواره وكمربندی آزادگان.
2- شمال به جنوب شهید رجائی از كمربندی آزادگان تاروبروی بیمارستان شهداء هفتم تیر وسه راه قم درصورت نیاز پل شهید رجائی مسیر جنوب به شمال از پل صارمی به سمت شمال تا تقاطع كمربندی آزادگان كمكی ایستگاه 9.
3- بزرگراه بهشت زهرا (س) مسیر جنوب به شمال از تقاطع جاده‌ی قلعه‌ی حاج موسی تا تقاطع كمربندی آزادگان ودر صورت نیاز لاین مخالف مسیر شمال به جنوب همین مسیر كمكی 35.
 
خیابانهای اصلی:
1- بلوار 13 آبان.
2- خ. جمشیدی.
3- خ. شهید عنایتی.
4- خ. شهید رضا زاده.
5- خ. محمد عربی.
6- خ. رشیدی.
7- خ. شهید مولائی.
8- خ. صادق امانی.
9- خ. عظیم آباد.
10- خ. عباس صحرائی.
11- خ. طالقانی.
12- جاده‌ی امام زاده ابوالحسن.
13- جاده‌ی اندرمان.
14- خ. شهید خالقی.
15- 16متری شهید رحمتی.
 
میادین:
1- 13آبان.
2- فردوسی.
3- سعدی.
4- میدان فرعی 13آبان.
5- خالقی (صالح آباد).
 
پاركها و فضای سبز:
1- ضلع جنوب پارك كودك: تقاطع كمربندی وشهید رجائی.
2- پارك 13آبان: ابتدای بلوار 13 آبان.
3- پارك گلگون: بلوار 13 آبان خ. شهید حمید رضا زاده.
4- پارك واقع در عظیم آباد.
 
اماكن فرهنگی ، ورزشی:
1- مجتمع فرهنگی وورزشی گلگون: داخل پارك.
2- مجموعه‌ی ورزشی شهر سالم: خ. رشیدی روبروی پارك گلگون.
3- استادیوم ورزشی 13آبان: بلوار 13 آبان تقاطع صادق امانی.
4- اداره‌ی تربیت بدنی شهری و مجموعه‌ی ورزشی طالقانی: ابتدای جاده‌ی امام زاده ابوالحسن داخل فرعی اول سمت چپ.
 
پل ها:
1- پل شهید صنیع خانی: مسیر جنوب به شمال
2- پل آزادگان: مسیر غرب به شرق روی بزرگراه رجائی.
3- پل خبرنگار: شمال به جنوب رجائی ابتدای آبان.
 
شهرداری:
منطقه‌ی 20 شهرداری در ضمن شهرداری ناحیه‌ی 3 در ابتدای بلوار 13 آبان قرار دارد.
 
(این محدوده فاقد سینما می باشد).
 
مراكز درمانی:
1- مركز بهداشتی 13 آبان: بتدای بلوار 13 آبان.
2- مركز درمانی و بهداشتی عظیم آباد: 13 آبان تقاطع رضا زاده.
3- مركز بهداشتی 13 آبان: شهرك 13 آبان خ. رشیدی.
4- مركز خدمات بهزیستی شهید ضرغامی: 13 آبان تقاطع شهید زادمهر.
5- مركز بهداشتی درمانی شهید كلهر: میدان فردوسی 16 متری كلهر.
 
(این محدوده فاقد پمپ بنزین می باشد).
 
اماكن مهم و تجمعی و اقتصادی در محدوده:
1- مجتمع زراعی سروش: انتهای 16 متری كلهر تقاطع بشت زهرا.
2- كارخانه‌ی پلاستیك سازی: میدان فردوسی ابتدای خیابان شهیدخالقی.
3- كارخانه ءكودگیاهی تهران: سازمان بازیافت میدان فردوسی انتهای خیابان شهیدخالقی.
4- كشتارگاه 118 تهران وانبارحاجی تقی زاده: شهیدخالقی نرسیده به بلوارصالح آبادسمت راست).
5- گاوداری: بلوارصالح آبادعدازبهشت زهرا.
6- انبارشمشاد: جاده‌ی امام زاده ابوالحسن.
7- شركت فرآورده های تزریقی ایران: جاده‌ی امام زاده ابولحسن.
8- كارخانه‌ی جواهریان وكارخانه‌ی پشمباف تهران وكارخانه‌ی حاجیان: همگی مسیرشمال به جنوب شهیدرجائی نرسیده به بیمارستان هفتم تیر.
9- كارخانه‌ی ریسندگی وبافندگی نوبهار: شمال به جنوب رجائی پایین ترازمیدان 13 آبان.
10-مركزپستی: ابتدای بلوار13 آبان.
11- بانك تجارت وصادرات: ابتدای 13 آبان روروی پست خانه.
 
ساختمانهای بلند و تجمعی مهم در محدوده‌ی ایستگاه:
1- شهرك معراج: ضلع جنوبی كمربندی آزادگان قبل ازشهیدرجائی.
2- شهرك فاطمیه: بلوار13آبان لنتهای خیابان رضاعنایتی.
3- مركزآموزشی شهداءهفتم تیر: بلوار13آبان عباس صحرائی جنوبی.
4- مركزآموزشی شهیدكلاهدوز: 16متری كلهرتقاطع 12متری.
5- مركزشهیدعراقی: اندرمان.
6- امام زاده ابوالحسن: اندرمان.
7- امام زاده ابراهیم: شهیدخالقی فرعی سمت راست.
8- مسجدحضرت علی اصغر: عباس صحرائی شمالی.
9- مسجدامام رضا: بلوار13آبان جمشیدی شمالی.
10- مسجدحضرت ابوالفضل: 13آبان انتهای عنایتی.
11- شهرك كمیته.
12- ساختمانهای بلند موجوددرداخل شهرك: 13آبان خیابان امانی شمالی.
 
ایستگاههای مترو در محدوده‌ی ایستگاه:
به صورت كمكی برای 9 ایستگاه جوانمردقصاب و ایستگاه شهر ری.
 
پایانه های اتوبوسهای شهری وبین شهری (پایانه های مسافرتی):
1-پایانه‌ی واقع درمیدان شهیدخالقی: صالح آباد.
2- پایانه‌ی 13آبان: ابتدای بلوار13آبان.
 
انبارها و باراندازها و كارخانه های مهم در محدوده‌ی ایستگاه:
1- انبارحاجی تقی زاده: شهیدخالقی نرسیده به بلوارصالح آبادسمت راست.
2- انبارشمشاد: جاده‌ی امام زاده ابوالحسن.
3- كارخانه‌ی : جاده‌ی امام زاده ابوالحسن فرعی اول سمت چپ.
ایسباگیری جهانگیری: رجائی شمال به جنوب قبل ازبیمارستان 7 تیر.
5- كارخانه‌ی پلاستیك سازی كه قبلا"به آن اشاره شد.
6- مجتمع زراعی سروش كه قبلا"به آن اشاره شد.
7- كارخانه‌ی كودگیاهی: تهران سازمان بازیافت خیابان شهیدخالقی.
8- انبارجعبه‌ی كلهر: پایین ترازایستگاه.
 
ارتفاعات مهم شهر ، مسیلهای آبی ، رودخانه هادرمحدوده:
مسیل ورودی ازسمت شمال غرب محدوده كه نهایتا"ازداخل بازیافت عبوركرده وازسمت جنوب محدوده خارج می گردد.
 
دروازه های قدیم شهردرمحدوده‌ی ایستگاه:
فاقد دروازه‌ی قدیم.
 
كلانتری های محدوده‌ی ایستگاه:
كلانتری 13آبان: ابتدای بلوار13آبان روبروی بانك صادرات ، كد168آبان.
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد