12/06/2019 - جمعه 15 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search
ایستگاه 13-شهید تروند (بلوار بعثت)

رئیس ایستگاه: محمود حیدری
آدرس: بلوار بعثت-مقابل پارک بعثت
 

تلفن: 55066666-55066668
 
 
آمار خودروهای ایستگاه:

بنز آتگو تک کابین-بنز آتگو دو کابین- نیسان لوله کشی
 

محدوده تحت پوشش ایستگاه


ایستگاه 13 واقع در بزرگراه بعثت روبروی پارك بعثت و یک ایستگاه تك منظوره می‌باشد.
 
حریم شمال، جنوب، شرق، غرب:
1- میدان راه آهن خ شوش غرب به شرق حدفاصل چهارراه خانی آباد.
2- چهارراه خانی آبادغرب شرق خ شوش تاسه راه خیام.
3- سه راه خیام تامیدان هرندی غرب به شرق خ شوش.
4- میدان هرندی غرب به شرق میدان شوش.
5- میدان شوش غرب به شرق حدفاصل شهیدرجب نیا(شهرزاد).
6- شهیدرجب نیا(شهرزاد)شمال به جنوب اول خ رضایی.
7- خ رضایی غرب به شرق حدفاصل17شهریور.
8- 17شهریورشمال به جنوب بزرگراه بعثت.
9- بزرگراه بعثت شرق به غرب بسمت چهارراه فرح آباد.
10- چهارراه فرح آبادشمال به جنوب حدفاصل فدائیان اسلام تابزرگراه آزادگان جنوب.
11- تقاطع آزادگان شرق به غرب بزرگراه آزادگان احمدیه جنب پارك معراج.
12- خ احمدیه جنوب به شمال ورودی بزرگراه شهیدرجایی حدفاصل شهیدعلی یاری اول خ هلال احمر.
13- ابتدای هلال احمرشرق به غرب میدان بهمن.
14- میدان بهمن شرق به غرب دشت آزادگان تاسرپل جوادیه.
 
كلانتری:
1- خزانه بخارایی نرسیده به فلكه اول جنب موسسه قوامین.
 
اداره پست:
1- خزانه بخارایی فلكه چهارم.
 
پمپ گازها:
1- شمال به جنوب فدائیان اسلام نبش خ وفا.
2- بلوارابریشم شرق به غرب نبش كوچه عباس رفیع پور.
 
پمپ بنزین‌ها:
1- شوش اول خ شهید علیرضامرسلی پمپ بنزین شوش.
2- خزانه بخارایی فلكه دوم عباسی ابتدای امیرغربی پمپ بنزین خزانه.
 
ایستگاه:
1- ابتدای سه راه خیام شوش ایستگاه شوش.
2- خزانه بخارایی خ همدانی (علی آباد)متروایستگاه خزانه.
3- علی آباد جنوبی شمال به جنوب ایستگاه علی آباد.
 
استادیوم‌های ورزشی:
1- شهید معتمدی (كارگران)شمال به جنوب محمدبخارایی روبروی مدرسه پورجوادی.
2- سهندشمال به جنوب.
3- برق خزانه بخارایی بسمت شهرك بعثت ضلع شمال.
4- شهیدمیرزائی خزانه بخارایی بسمت شهرك بعثت ضلع جنوب.
5- شهید منافی زاده خزانه بخارایی شهیدمحمودصالحی.
6- شهیدرجائی شمال به جنوب شهیدرجائی.
7- بانوان تهران غرب به شرق روبروی پارك هجرت.
 
بیمارستان و درمانگاه:
1- آیت اله كاشانی جنوب به شمال خزانه فلكه دوم.
2- مهدیه فدائیان اسلام شمال به جنوب نبش.
3- مركز بهداشتی درمانی بعثت.
4- مركزتوانبخشی مخبرجنوب به شمال شهید بخارایی ضلع شرقی دانشگاه.
5- شفاءبخش فلكه اول خزانه بخارایی جنوب به شمال ضلع شرقی.
6- كودكان تختی چهارراه خانی آبادحدفاصل خ شوش.
7- مریم چهارراه خانی آباد خ شوش غرب به شرق.
8- شهیدكافی خزانه بخارایی فلكه سوم عباسی.
9- ملت شهیدرجب نیا(شهرزاد)شمال به جنوب خ وفا.
 
ارگانهای دولتی:
1- ترمینال جنوب واقع دربزرگراه بعثت شرق به غرب چهارراه روغن نباتی ضلع شمالی پایانه اتوبوس رانی.
2- پایانه مسافربری شركت واحدوحومه تهران خ ابریشم.
3- راه آهن جمهوری اسلامی واقع درمیدان راه آهن شوش.
4- خدمات موتوری شهرداری خ شوش نرسیده به چهارراه فرح آباد.
 
پلها:
1- پل هوایی شرق به غرب بزرگراه بعثت ابتدای خ مرسلی انتهای پل چهارراه چیت سازی.
2- پل هوایی غرب به شرق چهارراه فرح آبادابتدای خ شهرزادوكیانشهر.
3- پل زیرگذرابتدای علی آبادشمال انتهای بلوار ابریشم سرتختی.
 
خیابانها:
1- میدان شوش شمال به جنوب فدائیان وچهارراه بعثت.
2- ابتدای میدان هرندی شمال به جنوب خ محمدبخارایی چهارراه بعثت.
3- چهارراه خانی آبادشمال به جنوب ابتدای شهیدرجائی چهارراه چیت سازی.
4- بزرگراه بعثت غرب به شرق حدفاصل چهارراه چیت سازی.
5- خ صابونیان شمال به جنوب ابتدای بزرگراه بعثت.
6- 21متری بعثت(شهیدمطهری)تقاطع شهیدمسلم فراهانی.
7- ابتدای مسلم فراهانی شمال به جنوب تقاطع شهیدجمشیدسیه.
8- شهیدتقوی شمال به جنوب ابتدای سلامت بخش.
9- ابتدای عراقیشمال به جنوب اول خ ابریشم.
10- چهارراه بعثت شمال به جنوب حدفاصل فلكه اول.
11- فلكه اول شمال به جنوب حدفاصل فلكه دوم.
12- فلكه دوم شمال به جنوب حدفاصل فلكه سوم.
13- فلكه سوم شمال به جنوب حدفاصل فلكه چهارم.
14- فلكه چهارم شمال به جنوب اول خ ابریشم.
15- میدان علی آبادشمال به جنوب اول خ شهیددستواره تابزرگراه آزادگان.
16- بعدازپل زیرگذرابتدای بلوارابریشم تختی شمال به جنوب فلكه اول تختی.
17- فلكه اول تختی شمال به جنوب حدفلصل فلكه دوم تختی.
18- فلكه دوم تختی شمال به جنوب حدفاصل فلكه سوم تختی.
19- جنوب به شمال درمانگاه كافی ابتدای خ پرستویی تاابتدای بزرگراه بعثت.
20- خ شهید محمود محبوبی شمال به جنوب اول خ سمندر.
21- اول سمندرشمال به جنوب خ مشهد.
22- شهید مرسلی جنوب به شمال عباسی شمالی حدفاصل شوش.
 
كارخانجات:
1- مجتمع كارخانجات راه آهن: بزرگراه بعثت غرب به شرق.
2- كارخانه شركت صنایع الكتریكی البرز: جنوب به شمال شهید رجایی.
3- مجتمع سازه‌ها وصنایع فلزی شهیدرجایی: شمال به جنوب شهیدرجایی.
4- كارخانه ئ چیت سازی: شرق به غرب چهارراه چیت سازی.
5- كارخانه بلورسازی شیشه گرخان: نبش فدائیان شرق به غرب.
6- كارخانه نان ماشینی والفجرشهیدرجب نیا(شهرزاد): شرق به غرب اول خ وفا.
7- كارخانه صنعتی استیلكو: خ بنی‌هاشم شرق به غرب نبش فدائیان اسلام.
8- كارخانه بلورسازی: خ صابونیان جنوب به شمال نبش كاخ جوانان شوش.
9- كارخانه نان ماشینی: شرق به غرب خ شوش.
10- كارخانه بلورسازی خ محمد بخارایی: چهارراه باغ آذری جنب ورزشگاه معتمدی كارگران جنوب به شمال.
11- كارخانه روغن نباتی: بزرگراه بعثت شرق به غرب چهارراه روغن نباتی.
12- كارگاه شركت ساب: بزرگراه آزادگان شرق به غرب.
13- كارخانه تراورس سازی راه آهن: شمال به جنوب دستواره.
14- كارخانه میخ وپرچ دهقان: شرق به غرب آزادگان.
15- كارخانه سیلوی آردتهران: چهارراه چیت سازی شرق به غرب خ شهید رجایی خ هلال احمر.
16- كارخانه قندوشكر: جنوب به شمال ضلع غربی بسمت چهارراه خانی آباد.
17- گمرك جنوب: بزرگراه بعثت چهارراه چیت سازی.
 
بنگاه‌ها:
1- عدل شمس: خ صابونیان زیرپل فرح آبادجنوب به شمال.
2- مسعود: خ فدائیان اسلام شمال به جنوب.
3- بارنداز شوش: غرب به شرق خ مرسلی نبش پمپ بنزین.
4- بسته ایران: غرب به شرق خ مرسلی نبش نجمی.
5- برادران اسلامی: شمال به جنوب 21متری بعثت شهید مطهری.
6- رئیس: شمال به جنوب 21متری بعثت شهیدمطهری.
7- كاشانی: شمال به جنوب21متری بعثت شهید مطهری.
8- سپهرغرب: شمال به جنوب فدائیان اسلام نبش آذری.
9- شاهین: شمال به جنوب خ فدائیان اسلام.
10- عالم شكن: شمال به جنوب نبش بلوارابریشم.
11- موحد: فدائیان اسلام شمال به جنوب خ عالم شكن.
12- عدل جهان: شرق به غرب خ حقیقت خواه.
13- حقیقت: شرق به غرب خ حقیقت خواه.
14- رزاقی: شرق به غرب.
15- سوگند: جنوب به شمال فدائیان اسلام خ سنگبری دوم.
16- عدل: شمال به جنوب شهیدرجایی.
17- جم: شمال به جنوب شهیدرجایی.
18- طوس: شمال به جنوب شهیدرجایی.
19- شمس: شمال به جنوب شهیدرجایی.
20- آهن: شمال به جنوب شهیدرجایی.
21- حمل ونقل بین المللی: شمال به جنوب شهید رجایی.
22- صداقت: شهیدرجایی خ غفاری شمال به جنوب.
23- مجید: شهید رجایی خ غفاری شمال به جنوب.
24- نور: شهیدرجایی خ غفاری شمال به جنوب.
25- شجاعی: شهیدرجایی خ غفاری شمال به جنوب.
26- بركت: شهیدرجایی خ غفاری شمال به جنوب.
27- باستان: شرق به غرب رسول عالی.
28- فردعالی، فردممتاز، كریمی: شرق به غرب رسول عالی.
 
فلكه‌ها و میدان:
1- فلكه اول، دوم، سوم، چهارم خزانه وفلكه اول عباسی.
2- میدان شوش، فلكه اول تختی وفلكه دوم تختی.
 
سینما:
سینمای شاهرخ واقع درخ بخارایی بعدازچهارراه روغن نباتی جنب نمایندگی ایران خودرو.
 
آموزش و پرورش:
1- اداره آموزش وپرورش: خ محمدبخارایی روبروی مسجد قدس ضلع شمال پارك بعثت.
 
سنگبری‌های مهم:
1- رضایی: خ شهیدرجب نیا(شهرزاد)نبش سنگ تراش.
2- محمدیه: شمال به جنوب شهیدرجب نیا(شهرزاد)خ وفا.
3- شهباز: شهیدعباس صابونیان جنب مجتمع مسكونی بنیادمسكن.
4- اردكان 21: متری بعثت(شهیدمطهری)خ مدرسه شمال به جنوب.
5- كوروش وشیروانی: 21متری بعثت(شهیدمطهری)خ یخچال.
6- بازار: چهارراه فرح آبادغرب به شرق بعثت.
7- همایون: 21متری بعثت نبش شهیدناصرحیدری.
8- منصوری: شرق به غرب بلوارابریشم خ حقیقت خواه.
9- یكتا، خوشبین وشاهین: جنوب به شمال فدائیان اسلام 12متری شهریاری.
10- نصرت: فدائیان اسلام جنوب به شمال خ زنگه.
11- وطن: شمال به جنوب شهیدرجایی ضلع شمال.
 
انبارها:
1- انباركالاهای آهن: جنوب به شمال شهیدرجایی چهارراه چیت سازی.
2- انبارهای گمرك جنوب: جنوب به شمال شهیدرجایی چهارراه چیت سازی.
3- انباركل سیلوآردایران: شهیدرجایی نبش هلال احمروپمپ بنزین.
4- انبارمركزی بعثت: بزرگراه بعثت غرب به شرق جنب شركت دخانیان.
5- انباربانك: چهارراه باغ آذری غرب به شرق.
6- انباربركت، دوست: فدائیان اسلام شمال به جنوب فدائیان.
 
كارخانه یخ سازی:
كارخانه یخ سازی شهرك بعثت: خ مطهری جنوب به شمال پشت كارخانه برق تهران.
 
كارخانه برق:
كارخانه برق: واقع درخزانه بخارایی خ سلامت بخش خ تقوی.
 
امكن قضایی:
خ محمدبخارایی جنوب به شمال بعداز چهارراه روغن نباتی جنب مسجدقدس روبروی ترمینال بعثت درب شمالی.
 
باربری‌ها:
1- سیه: خ شوش غرب به شرق نرسیده به میدان هرندی.
2- سروش: خ شوش بعدازمیدان هرندی غرب به شرق نبش كارخانه نان ماشینی.
3- یزدان، شهاب، عامری، تهران وكرمان: خ شوش بعداز میدان هرندی غرب به شرق نبش كارخانه نان ماشینی.
4- اباذر: جنوب بهشمال فدائیان اسلام نبش خ امیرافشارنو.
5- توسلی: بزرگراه آزادگان نبش حقیقت خواه غرب به شرق.
 
پارك‌ها:
1- گلستان: شهیدرجب نیا(شهرزاد)ضلع شرقی.
2- گلزار: بلواررستگاری مقدم شرق به غرب پست برق اتوبوس برقی.
3- سجادیه: شهرك سجادیه خ شهیدرجب نیا(شهرزاد)خ نظام دوست.
4- میثاق: خ عباس صابونیان كاخ جوانان شوش.
5- اسفند: ضلع شمال خ رحیم زاده.
6- نسترن: شهیدجوادزارعی نبش شهیدشنگی.
7- میلاد: شهیدجوادزارعی نبش شهیدچمران.
8- كودك: فدائیان اسلام شمال به جنوب خ یخچال سنگبری اول.
9- پارك ابریشم: خزانه بخارایی 21متری بعثت شهیدمطهری ضلع شرقی بلوارابریشم.
10- پارك بهار: خزانهءبخارایی ضلع سوم جنب درمانگاه احمدكافی.
11- پارك ابریشم: علی آبادشمالی خیابان بلوارابریشم شرق به غرب.
12- پارك شهیدرجایی: شمال به جنوب شهیدرجایی خیابان پارك ارم.
13- پارك ارغوان: فلكهءدوم تختی.
14- پارك تختی: فلكهءسوم تختی شمال به جنوب.
15- پارك پامچال: علی آبادجنوبی خیابان برادران باستانی پور.
16- پارك شفق: علی آبادجنوبی شهیدمشنولی غرب به شرق.
17- پارك بعثت: شرق به غرب بزرگراه بعثت چهارراه بعثت.
 
مراكز آموزشی:
1- هنرستان فولادوند، آزادگان، شهدای مكه، مجیدی، معصوم: خیابان همدانی جنوب به شمال.
2- انقلاب اسلامی، ایثار، هجرت، صابرین، حمزهءسیدالشهداء: فلكهءچهارم.
3- زینب، اخلاص: دستواره شمال به جنوب.
4- شهدای شهریور: شهرك بعثت.
5- نور، اندیشه، شاهد، بهشتی: خیابان محمدبخارایی نبش احمدسمیعی.
 
ایستگاه‌های كمكی:
1- سمت شمال: ایستگاه 4 بزرگراه بعثت و حوالی میدان هرندی، ایستگاه 3 قسمتهای شمال شرقی و اطراف خ منصور، ایستگاه 67 و 5 سمت شمال غربی و جنوب میدان راه آهن وخ. شوش.
2- سمت غرب: ایستگاه 22 كه هم اكنون با توجه به راه‌اندازی ایستگاه 82 امكان تغییر مرزها وجوددارد.
3- سمت شرق: ایسگاه‌های 21 و 14.
4- سمت جنوب:  ایستگاه 83.
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد