12/15/2019 - يكشنبه 24 آذر 1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
 • سایت
 • وب
Search
قابل توجه مراجعین و مدیران عامل شرکت های ایمنی آتش نشانی
در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد ذیل علاوه بر قطع ادامه بازدید، زمان بازدید دوم برای اولین بار یک ماه، دومین بار دو ماه و سومین بار سه ماه بیش از زمان معمولی به تأخیر خواهد افتاد در صورت تکرار بیش از سه بار شرکت مجری در فهرست شرکتهای ممنوعه سازمان قرار خواهد گرفت.
 1. عدم حضور مالک(یا نماینده قانونی وی) و نماینده شرکت مجری در روز بازدید در محل
 2. عدم وجود نقشه های اجرائی(As built) معماری، اعلام و اطفاء حریق
 3. عدم عملکرد مناسب حداقل یکی از اجزاء شبکه اعلام و یا اطفاء حریق
 4. نامناسب بودن وضعیت نصب یکی از اجزاء شبکه اعلام و یا اطفاء حریق که از طریق بصری به راحتی قابل تشخیص باشد(مانند نقص در سیم کشی وسرهم بند ی، پیچ ورولپلاک وپایداری فیزیکی، محل نصب و.....)
 5. نامناسب بودن وضعیت و حجم منبع آب و شناور آن، محل نصب پمپ، تابلو پمپ و کابل کشی پمپها، عدم تنظیم مناسب پرشر سوئیچ، فلوسوئیچ و نظایر آن(پرشرسوییچ ها باید ازنوع مرغوب باشد.)
 6. نامناسب بودن فن فشار مثبت و یا کانالهای تهویه، تابلوی فن و سیم کشی و یا کابل کشی داخل وخارج تابلو)
 7. نامناسب بودن وضعیت لوله کشی، اتصالات و سایر اجزاء بویژه شیرفلکه، فشار شکن و یا شیر یکطرفه، جنس لوله لاستیکی باید از نوع مرغوب وبا دوام باشد.
 8. نامناسب بودن جهت بازشوی دربها در جهت موافق با مسیر خروج
 9. استفاده ازروشهای انشعابی درسیستمهای اعلام حریق کانونشنال ویا T-Tap درسیستمهای اعلام حریق آدرس پذیر
 10. عدم آماده بکار بودن مولد برق دوم(دیزل ژنراتور)، (Black out) آسانسور و همچنین عدم عملکرد صحیح روشنایی های اضطراری
*تذکر: هر گونه خطای عمدی به قصد فریب کارشناسان سازمان منجر به پیگیری حقوقی از طریق واحد حقوقی سازمان وقرار گرفتن در فهرست شرکتهای ممنوعه خواهد شد.

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می باشد